Декларация за лични данни

Политика за поверителност на личните данни на Интернет страницата www.makao.bg

МИ-12 ООД внимателно съблюдава защитата на личните данни и събира и обработва такива съгласно член 13 от Общия регламент относно защитата на данните (ОРЗД). За нас защитата на личната и професионалната Ви сфера е от изключителна важност за нас, защото ние възприемаме защитата на личните данни като основен принцип за качествено предлагане на услуги и информация. Чрез настоящата политика за поверителност бихме искали да обясним събирането, ползването и пренасочването на лични данни посредством нашия сайт.

1. МИ-12 ООД с адрес на управление град Варна, обл. Варна, общ. Варна, ул. „Топола“ №12 е администратор по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД.

2. Цел на обработването на лични данни

Личните данни са всяка информация, която Ви идентифицира.

За да използвате нашия уебсайт не е необходимо да се регистрирате или да предоставяте лична информация. Събирането на лична информация става чрез формата за контакт, чрез която се обслужват запитвания от клиенти или в полето „Кариера“ за кандидатствания за работа. Личните данни, които Вие ни предоставяте при попълването на формуляра за контакт, по телефон или по имейл, се обработват строго поверително. Правното основание за обработването на данни е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Легитимният интерес на МИ-12 ООД произтича от интереса да се даде отговор на запитвания на наши клиенти, кандидати за работа и посетители на тази уеб страница и така да се поддържа и насърчава удовлетвореността на клиентите и желаещите да работят в обектите на МИ-12 ООД.

Използваме данните Ви само за целите, за които ги събираме, а именно:

 • за идентификация на Вашите запитвания, подадени чрез формата за контакт;
 • за изпращане на обратна информация към Вас, относно Вашето запитване;

3. Срок за съхранение

След постигане на целта, за която сме събрали Вашите лични данни, ние се задължаваме незабавно да ги унищожим, освен ако няма законов срок за тяхното съхранение. Не събираме лични данни на лица под 18 години. В случай, че получим информация, че такива данни са ни били предоставени, без съгласието на техните родители, ще изтрием данните възможно най-бързо.

4. Получатели

Трансфер на лични данни в други държави МИ-12 ООД не извършва. Възможно е да се наложи да предадем части от Вашето запитване към партньори по договор (напр.
доставчици - при специфични за даден продукт запитвания), но контакти и информация за обратна връзка с Вас няма да бъде предадена на трети лица.

5. Връзка със социални мрежи

На нашата интернет страница има съобщения за промоции и кампании, както и препратки към Twitter, Facebook, Google+ и Skype. В случай че ползвате услугата за достъп от социални мрежи Вие се съгласявате с описаното по-долу събиране, обработване и използване на Вашите данни:

В рамките на процедурата за достъп от социални мрежи давам съгласието си следните данни да бъдат предоставени от оператора на ползваната от мене услуга за социална мрежа (Twitter, Facebook, Google+ и Skype ) на МИ-12 ООД:

 • Числов идентификационен номер на социалната мрежа,
 • Име и фамилия, пол и потребителско име в Twitter, Google +, Facebook и Skype

Моля, информирайте се допълнително относно достъпа чрез профил в Twitter, Facebook, Google + и Skype и настройките на личната сфера на Вашия акаунт в социалната мрежа.

Достъпът до данните от социални мрежи е ограничен до обработващи лични данни в отдел „Маркетинг и реклама“.

Данните от достъпа от социални мрежи се съхраняват до деклариране на оттегляне на съгласието.

6. Употреба на бисквитки (cookies)

Когато посещавате нашата интернет страница, ние събираме обобщена информация за Вас чрез използване на бисквитки. Бисквитките (Cookies) са малки файлове с информация, които се запазват във Вашият интернет браузър или твърд диск при посещение на сайта. Бисквитките ни позволяват да подобряваме сайта, така че той да съдържа максимално полезна информация за Вас. Чрез бисквитките ние Ви предоставяме персонализирана информация, която е достъпна само за Вас. При този процес не се съхраняват никакви лични данни.

Повечето интернет браузъри позволяват контрол на употребата на бисквитки. Въпреки това, някои бисквитки са запазени при отварянето на сайта без ние да сме имали възможност да поискаме Вашето съгласие. За запаметяването на другите бисквитки ще бъде необходимо Вашето съгласие. Можете да настроите интернет браузъра си, така че да не запаметява бисквитки или да изтриете запаметените вече такива. МИ-12 ООД не носи отговорност, ако интернет браузър, който ползвате не поддържа функциите за контрол на употребата, отказ от запаметяване или изтриване на запаметени бисквитки.

7. Игри с награди

Всички наши клиенти имат право да участват в различни игри с награди в обектите на МИ-12 ООД. Предоставената ни от Вас в рамките на участието в играта с награди лична информация се използва само за осъществяването на играта с награди (определяне на печелившите, уведомяване и получаване на наградата). В случай, че Вие участвате, правно основание за обработването на данни в рамките на игри с награди по принцип е член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД. Ако в рамките на игра с награди е налице декларирано от Вас съгласие, Вие имате възможност по всяко време да оттеглите това съгласие, като това ще породи действие занапред. До събраните в рамките на игри с награди данни по принцип достъп има само отдел „Маркетинг и реклама“. Данните се предават на трети лица само ако това е безусловно необходимо за провеждането на играта с награди, респ. за изпращането на наградата (напр. изпращане на наградата от спонсора на дадена игра с награди) или Вие сте ни дали изрично съгласие за това. След края на играта с награди и обявяването на печелившите данните на участниците се изтриват.

8. Защита на личните данни

Сигурността на сайта се постига чрез технически и организационни мерки срещу загуба, унищожаване, проникване, изменение или разпространение на Вашите данни от неоторизирани лица. Приели сме необходимите вътрешни политики и сме взели мерки за защитата на личните Ви данни. Служителите ни са добре запознати с изискванията относно защитата на личните Ви данни. Обработването на личните Ви данни е сведено до минимума, необходим за постигане на съответните цели.

9. Вашите права

Ако сте предоставили Ваши лични данни на МИ-12 ООД, Вие разполагате със следните възможности по всяко време:

 • съгласно член 15, параграф 1 от ОРЗД имате право на безвъзмезден достъп до личните Ви данни, обработвани от МИ-12 ООД;
 • при наличие на законови основания за това, Вие имате право на корекция (член 16 от ОРЗД), изтриване (член 17 от ОРЗД) и ограничаване на обработването (член 18 от ОРЗД) на Вашите лични данни.
 • Когато обработването на данните се извършва на основание член 6, параграф 1, буква д) или е) от ОРЗД, Вие имате право на възражение съгласно член 21 от ОРЗД. Ако Вие възразите срещу обработването на данни, то се прекратява с действие занапред,
  освен ако администраторът не докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването, които имат предимство пред интересите на субекта на данните.
 • Ако Вие сам сте предоставили обработваните данни, имате право на преносимост на данните съгласно член 20 от ОРЗД.
 • Ако обработването на данни се извършва на основание съгласие по смисъла на член 6, параграф 1, буква а) или член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД, Вие можете да оттеглите с действие занапред съгласието по всяко време, без това да засяга законния характер на извършеното до момента обработване.
 • право на жалба до Комисия за защита на личните данни, ако считате че са нарушени Вашите права за защита на данните.

10. Промяна и обновяване

МИ-12 ООД запазва правото си да променя Политиката за поверителност по всяко време, за което ще Ви информира по подходящ начин.

11. Контакти

В случай, че имате въпроси относно начина, по който обработваме личните Ви данни или свързани въпроси, моля свържете се с нас по някой от следните начини:
на адреси:
град Варна, обл. Варна, общ. Варна, район Младост, ул. „Топола“ №12,
град Варна, обл. Варна, общ. Варна, район Младост, ул. „Тролейна“ №2, ет.1, оф.1-6

тел. +359 52 75 04 95

e-mail: info@makao.bg